Bouwstenen voor een daadkrachtig drugsbeleid

Onderwerpen: 
Drugs

Hoe ga je als samenleving en als overheid het best om met het fenomeen drugs? Moet je streng optreden en een nultolerantie voor drugs invoeren? Kies je daarbij resoluut voor repressie? Of zet je eerder in op preventie en ontrading? De meningen zijn verdeeld. En een makkelijk, eenduidig antwoord is er niet.

Op initiatief van onze volksvertegenwoordigers Björn Anseeuw, Sophie De Wit, Valerie Van Peel en Koenraad Degroote bundelde de N-VA haar visie in een lijvige brochure. De partij pleit daarbij onomwonden voor een goed uitgewerkt preventie- en repressiebeleid: multidisciplinair, samenhangend en doordacht.

Want laat ons duidelijk zijn: hoe minder problematische drugsgebruikers, hoe minder middelen er nodig zijn voor een curatieve aanpak. Of hoe voorkomen nog steeds beter is dan genezen.

Bestel hier de papieren versie