Een onbezorgde oude dag

Onderwerpen: 
Ouderenzorg

Het zijn fantastische tijden. We leven allemaal langer en dankzij de uitstekende gezondheidszorg in dit land blijven we ook nog eens langer gezond. Actieve gepensioneerden en ouderen die nog een stapje in de wereld zetten, op reis gaan, voor de kleinkinderen zorgen en hun hobby’s uitoefenen, zijn al lang geen zeldzaamheid meer. De ‘goede oude dag’ ligt dus steeds meer binnen handbereik. Maar ze staat ook vaker onder druk.

De Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing van de maatschappij brengt enkele grote uitdagingen met zich mee. Er zijn niet alleen méér gepensioneerden en ouderen, maar ook een dalend aantal actieven. Die combinatie bedreigt heel wat vanzelfsprekendheden, zoals een betaalbare ouderen- en ziekenzorg en rechtvaardige pensioenen.

De N-VA ziet de vergrijzing als een positief verhaal. In deze brochure leest u meer over dit positieve toekomstbeeld.