Een klare kijk op energie

Onderwerpen: 
Energiebeleid

We stellen vandaag allemaal vast dat energie alsmaar duurder wordt. Maar niet enkel de factuur wordt ter discussie gesteld. Ook de bevoorradingszekerheid, de gevolgen van de liberalisering, en niet in het minst de manier van produceren liggen onder vuur.

N-VA-senator en Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans en Kamerlid Bert Wollants presenteren u met deze brochure de visie van de N-VA over het energiebeleid. Dat gaat over veel meer dan enkel het uitbouwen van hernieuwbare energie. Het energiegebruik moet efficiënter, het energienet moet versterkt worden, de energiefactuur moet dalen en de energievoorziening moet te allen tijde gegarandeerd blijven. De N-VA ijvert, kortom, voor een globaal en evenwichtig plan van aanpak.

Met de brochure “Een klare kijk op energie” willen wij u wegwijs maken in de complexe wereld van de energie. We laten u ook kennismaken met onze realistische en afgewogen alternatieven voor een vernieuwd energiebeleid dat beantwoordt aan de noden en verplichtingen van de 21ste eeuw.