Artikels door of over Karolien Grosemans

Door Karolien Grosemans, Maaike De Vreese op 26 mei 2023, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs

De Senaat keurde een resolutie over de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar goed. Na verscheidene hoorzittingen met allerhande experten sinds juli 2022 worden de gemeenschappen nu aangespoord om de nodige maatregelen te treffen om de leerplichtverlaging voor te bereiden. “Zo’n …

Door Karolien Grosemans, Koen Daniëls op 24 mei 2023, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies

Vlaams Parlementsleden Karolien Grosemans en Koen Daniëls dienden enkele voorstellen in om meer waardering te geven aan bestaande leerkrachten, schooldirecties meer mogelijkheden te geven en meer mensen voor de klas te krijgen. “Deze initiatieven moeten het huidige lerarenkorps waarderen en de …

Door Karolien Grosemans op 24 april 2023, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies

Tijdens de coronacrisis werd een federale maatregel ingevoerd waarbij gepensioneerde leerkrachten hun pensioen konden combineren met een opdracht in het onderwijs. Deze maatregel eindigde op 31 maart, tot teleurstelling van Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans. “In tijden van lerarenkrapte is …

De N-VA-parlementsleden van de Interparlementaire Unie (IPU) met het Russische parlement hebben besloten niet langer lid te willen zijn. “Gezien de recente inval van Rusland in Oekraïne zijn we van mening dat we niet langer vriendschapsbanden kunnen onderhouden met het Russische parlement dat zijn …

Door Ben Weyts, Karolien Grosemans op 22 februari 2022, over deze onderwerpen: Schoolinfrastructuur

Minister van Onderwijs Ben Weyts maakt 20 miljoen euro vrij om het volwassenenonderwijs sterker in de markt te zetten als dé plaats waar alle Vlamingen zich kunnen om- en bijscholen. De Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie kunnen die extra middelen gebruiken om meer in …

Door Koen Daniëls, Karolien Grosemans, Annabel Tavernier op 3 februari 2022, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis

Het Vlaams Parlement keurde een hele reeks noodmaatregelen goed voor het onderwijs op voorstel van Vlaamse Parlementsleden Koen Daniëls, Karolien Grosemans & Annabel Tavernier. Het gaat daarbij over nieuwe beslissingen en verlengingen van eerder genomen maatregelen. Zo worden onder meer de …