Statuten

De statuten van de N-VA bepalen wanneer een afdeling kan worden opgericht, hoe ze is samengesteld en hoe ze wordt bestuurd. Ze geven ook tekst en uitleg bij de samenstelling, de vorm en de werking van diverse andere partijorganen.

Statuten staan bol van bepalingen inzake bestuursverkiezingen, lijstsamenstellingen en, bijvoorbeeld, de organisatie van partijcongressen. Ze zijn een belangrijke houvast bij de tocht doorheen het dagelijks partijleven.

U kan de statuten hier nalezen in PDF-formaat (505 kB) indien u dat wenst. Deze versie van de statuten werd door de Partijraad goedgekeurd op 10 oktober 2020 en is van kracht vanaf 10 november 2020.

Beginselverklaring

"In Vlaanderen vorm geven aan een humanitair nationalisme voor de 21ste eeuw." Dat is de ambitieuze opdracht van de Nieuw-Vlaamse Alliantie die staat omschreven in de  Beginselverklaring (PDF-formaat, 37 kB) die de nieuwe partij in oktober 2001 opstelde.

Manifest

In oktober 2001 keurde de partijraad van de N-VA eveneens haar Manifest (PDF-formaat, 102 kB) goed met “21 haakse ankerpunten voor een nieuw beleid bij het begin van de 21ste eeuw”.