Ceci n’est pas une relance

17 juli 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Vandaag hebben de Brusselse volksvertegenwoordigers geen zogenaamd ‘relanceplan’ goedgekeurd, maar een begrotingswijziging van 120 miljoen euro. Een slinkse begrotingswijziging. Dat zegt niet alleen onze fractie, maar ook de Inspecteur Financiën.

Voor alle duidelijkheid, dit is geen ‘relanceplan’. Hier worden grotendeels de noodmaatregelen verdergezet en in een nieuw jasje gestoken. “Relance wil zeggen dat je de toekomst voorbereidt, ambitie en durf toont. Maar vooral dat je investeert en structurele maatregelen neemt. Niets van dit alles. Mijn indruk is dat de regeringsploeg aan tafel zat, ver genoeg van elkaar want overeenkomen doen ze duidelijk ook niet meer, en een mini-akkoord gevonden heeft om de onderbenutte centen te verdelen onder elkaar. Een echt akkoord over waaraan deze regering haar geld wil uitgeven, is er tot op vandaag nog altijd niet. Wij wachten na een jaar nog altijd op het budget”, zegt Cieltje Van Achter.

Verrassend wel: Het Brussels Gewest werd zo in één klap van eeuwige achtervolger de absolute koploper aangezien nog geen enkele ander Gewest van dit land een kant en klaar relanceplan klaar had liggen.

Helaas pindakaas. Bij nader inzien bleek het relanceplan simpelweg een hernieuwing van de coronanoodmaatregelen. Maar met een nieuwe naam. Een echt relancebeleid streeft naar duurzame en structurele maatregelen. Naar maatregelen en investeringen die een wissel op de toekomst zijn en, in dit geval het Brussels Gewest, een nieuwe ‘boost’ geven om het post-coronatijdperk met opgeheven hoofd binnen te treden.

Algemeen:

  • “Geen ingrijpende en structurele steun via leningen en waarborgen voor de duizenden kmo's, zko’s en zelfstandigen die het Gewest rijk is. En dit terwijl volgens UNIZO De Unie van Zelfstandige Ondernemers, beter bekend als UNIZO, is een vereniging van zelfstandige ondernemers, vooral kmo's en vrije beroepen. In 2000 werd UNIZO de nieuwe benaming van het NCMV, het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond. Met ruim 80.000 leden is UNIZO de grootste werkgeversorganisatie van het land. Ze staat vooral sterk in Vlaanderen. Unizo bijvoorbeeld bijna een derde van de Brusselse kmo’s die voor de coronacrisis nog in goede gezondheid verkeerden, niet genoeg reserves hebben om deze crisis te overleven. Dat zijn meer dan 22.000 ondernemingen. Alleen al in de horeca zullen volgens Horeca Brussel naar schatting 1.200 van de ruim 4.000 restaurants de boeken moeten neerleggen”, vervolgt Gilles Verstraeten.

Meer concreet:

  • In het relanceplan geen bijkomende middelen voor finance&invest.brussels, dat achtergestelde leningen tegen lage rentevoeten verschaft aan bedrijven en zelfstandigen. Dit jaar kan het slechts rekenen op 26,4 miljoen euro terwijl het voor de coronacrisis reeds om 200 miljoen euro voor 2020 had gevraagd. Ter vergelijking, in Vlaanderen kan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) dit jaar 500 miljoen euro aan leningen uitgeven.
  • In het relanceplan geen extra middelen voor het Brussels Waarborgfonds. Het bedrag van 20 miljoen euro dat de regering bij de eerste reeks noodmaatregelen toekende is veel te laag en niet ambitieus. In Vlaanderen gaat het tot nu toe om 3 miljard euro.
  • In plaats van voluit in te zetten op jobcreatie in de privésector, kiest de regering opnieuw voor gesubsidieerde tewerkstelling via inschakelingscontracten en aanwervingen via artikel 60. Ook de Active 19-premie voor Brusselaars die dit jaar hun baan verloren of zullen verliezen en zich bij Actiris inschrijven is een compleet verkeerd signaal.
  • Na maanden discussie ligt er nog steeds geen concrete oplossing op tafel voor de kwestie rond de handelshuurovereenkomsten tussen private eigenaars en handelaars. Vlaanderen nam hierover reeds een beslissing nam op 8 mei.

“Regering, uw bilan is lamentabel. U bent kampioen in de stilstand. Doe uw werk, hak knopen door. De Brusselaar wil een daadkrachtig beleid en geen gemorrel in de marge”, besluit Cieltje Van Achter.