Extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs

16 juli 2020, over deze onderwerpen: Schoolinfrastructuur, Buitengewoon onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil dat elk kind met speciale zorgnoden terecht kan in het buitengewoon onderwijs. Om de scholen van het buitengewoon onderwijs te stimuleren om extra capaciteit te creëren voor volgend schooljaar komt er een extra teldag op 1 oktober 2020. Er kunnen dan meteen extra middelen gaan naar de scholen die extra leerlingen opnemen. Zo komen er volgend schooljaar voor miljoenen euro’s aan extra uren bij. Daarbovenop worden er voor het eerst specifiek middelen uitgetrokken voor extra capaciteit in het buitengewoon onderwijs. “Dit past in een inhaalbeweging voor buitengewoon onderwijs, waar grote noden zijn”, zegt Weyts. “We moeten meer focussen op de meest kwetsbare kinderen.”

Het buitengewoon onderwijs blijft voor veel leerlingen met speciale noden de meest geschikte plaats met de beste omkadering. Er zijn echter ernstige capaciteitsnoden. Zo bleek vorige maand dat er in Antwerpen voor 322 kinderen geen plaats was in de buitengewone onderwijsinstelling van hun keuze. Een bevraging over heel Vlaanderen bevestigt dat de meerderheid van de scholen van het buitengewone onderwijs geen vrije plaatsen meer kan aanbieden.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil de scholen van het buitengewoon onderwijs stimuleren om toch nog extra leerlingen op te nemen. Concreet komt er dit jaar uitzonderlijk een extra teldag op donderdag 1 oktober. Dankzij een telling in oktober kunnen er snel extra financiële middelen komen voor de scholen van het buitengewoon onderwijs die extra leerlingen opnemen. Vlaanderen zal over de brug komen met extra lestijden voor leerkrachten én uren voor paramedisch personeel zoals bijvoorbeeld orthopedagogen, die retroactief uitbetaald zullen worden aan de scholen. Dit betekent dat de scholen van het buitengewoon onderwijs voor extra leerlingen nu al extra personeelsleden kunnen aanwerven, met de garantie dat er volgend schooljaar voor miljoenen euro’s extra middelen bij komen.

Bovendien komt er extra geld voor infrastructuur. Voor de eerste keer worden er specifiek middelen uitgetrokken voor extra capaciteit in het buitengewoon onderwijs. Het gaat dit jaar al om ruim 7 miljoen euro.

“Ik besef dat dit maar beperkt een oplossing is voor de grote noden die er zijn in het buitengewoon onderwijs”, zegt Weyts. “We werken dan ook aan een drietrapsraket die perspectief moet geven voor kwetsbare leerlingen en hun ouders. Ten eerste voorzien we 30 miljoen euro extra voor de zorgtijdgarantie, zodat er extra ondersteuning komt in klassen. Ten tweede nemen we op korte termijn dringende capaciteitsmaatregelen, met huursubsidies of tijdelijke infrastructuur voor het buitengewoon onderwijs. Ten derde investeren we op langere termijn in extra infrastructuur: we voorzien deze regeerperiode 3 miljard euro voor schoolinfrastructuur, een half miljard meer dan in de vorige regeerperiode.”