Asiel

Asiel

De N-VA ijvert voor een verstrenging van het asiel- en migratiebeleid. Dat beleid is zacht voor wie nood heeft aan bescherming. En hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid. Kortom, een beleid dat streng maar rechtvaardig is.

Ons asielbeleid is gericht op solidariteit. Wie zijn land moet ontvluchten uit gegronde vrees omwille van zijn ras, geloof, politieke overtuiging, … bieden we een veilige haven. Ons migratiebeleid richt zich op het versterken van onze maatschappij, bijvoorbeeld op economisch vlak.

Economische migranten kunnen geen gebruik maken van het asielbeleid. Zij weten dat ze uiteindelijk toch geen erkenning als vluchteling zullen krijgen. Daardoor moeten oprechte kandidaat-vluchtelingen te lang wachten op hun erkenning.

De N-VA wil dat de asielprocedure hooguit zes maanden duurt. Voor wie geen erkenning krijgt is terugkeer de enige mogelijkheid. Vrijwillig als het kan, maar gedwongen als het moet.