Begroting

Begroting

Cijfers liegen niet. De Belgische staatsschuld ligt boven de honderd procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee zijn we een van de slechtste leerlingen van de Europese klas. We bouwden de tekorten en schulden de laatste jaren al fors af, maar de erfenissen van 25 jaar socialistisch bestuur zijn nog niet weggewerkt.

Een overheid die haar burgers vraagt de broeksriem aan te halen, begint best bij zichzelf. In België behoren de belastingen al jaren tot de allerhoogste van de wereld. Die belastingen nog verder verhogen, ontmoedigt werkende mensen en verstikt de economie.

Maar de verandering is ingezet. Vlaanderen zet al de tering naar de nering. En die cultuur brengt de N-VA ook binnen op federaal niveau. Echte gezonde overheidsfinanciën bereiken we slechts als alle verschillende overheden in dit land zelf de eindverantwoordelijkheid dragen voor hun beslissingen. Vandaag is dat helaas nog steeds niet het geval. Als het van de N-VA afhangt komt daar snel verandering in.