Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs

Het gewoon als het buitengewoon onderwijs kunnen perfect naast elkaar bestaan. Ze vullen mekaar aan en hebben elk hun eigen doelstelling en expertise. Voldoende ondersteuning blijft cruciaal, zowel in de school om de hoek als in het buitengewoon onderwijs.

De N-VA werkte mee aan het nieuwe decreet voor kinderen met extra zorgnoden. Dat wilde een onterechte of te snelle doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs afremmen door objectieve regels te hanteren.

Het M-decreet, dat kinderen met zorgnoden toelaat in het gewoon onderwijs, mag er echter niet toe leiden dat de werkdruk te hoog wordt of het algemene niveau daalt. De leerlingen die veel extra noden hebben, gaan we niet helpen met wat meer ondersteuning. Zij moeten kunnen teruggaan naar waar de expertise continu aanwezig is: het buitengewoon onderwijs.

Lees meer overOnderwijs en vorming