Buitenland

Buitenland

De N-VA gaat voluit voor een sterk Vlaanderen in een geglobaliseerde wereld. De stem van Vlaanderen in het buitenland en in de Europese Unie moet meer gehoord worden. 

De N-VA werkt aan een volwaardig Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken en een eigen diplomatieke dienst. Zo kunnen we actief onze eigen politieke en economische belangen in het buitenland behartigen. Vandaag weten buitenlandse gesprekspartners nog te weinig bij wie ze moeten aankloppen. 

Vlaanderen leeft van de internationale handel. Daarom willen we ambitieuze handelsakkoorden. Vrijhandel creëert welvaart. De Europese Unie is het geschikte niveau voor een slagkrachtig handelsbeleid.

In haar extern beleid pleit de N-VA voor een humanitaire reflex. We willen in dialoog treden met andere landen, waarbij het respect voor de mensenrechten, de democratische basiswaarden en het recht op zelfbeschikking centraal staan.