De Lijn

De Lijn

Dankzij de N-VA is de ondoeltreffende basismobiliteit vervangen door de doelgerichte basisbereikbaarheid. De Lijn heeft in dat nieuwe model haar rol te spelen.

In budgettair krappe tijden is het niet logisch dat door elke straat in elke plattelandsgemeente grote – vaak lege – bussen rijden. Experimenten in buurlanden bewijzen dat taxidiensten dan stukken goedkoper én milieuvriendelijker zijn.

Binnen de vervoersregio’s zal er meer ruimte zijn meer nieuwe initiatieven op vlak van openbaar vervoer. Aangepast aan de plaatselijke noden.

De N-VA heeft nooit geloofd in 'gratis' bussen. Uiteindelijk betaalt de belastingbetaler de rekening.