Defensie

Defensie

De N-VA kiest voor een inzetbaar leger dat zijn nationale en internationale plicht vervult. Een moderne legermacht moet klaar zijn om de huidige veiligheidsuitdagingen aan te gaan. Defensie speelt een belangrijk rol in de strijd tegen terrorisme en bij de stabiliteit aan de Europese buitengrenzen.

We kunnen enkel rekenen op de solidariteit van onze partners wanneer wijzelf ons deel doen als een loyale partner. Daarom moeten we bijkomend investeren in het budget van Defensie.  Financiering, investeringen en een degelijk personeelsbeleid moeten verzekerd zijn.

De NAVO blijft een belangrijke pijler van onze veiligheid. De Europese samenwerking voor defensie en veiligheid willen we versterken. De oprichting van een Europees leger staat nog veraf. Het Europese Defensiefonds en de Permanente Samenwerking tussen geïnteresseerde lidstaten zijn wel een stap in de goede richting.