Europa

Europa

De N-VA is een eurorealistische partij. We pleiten voor een haalbare Europese samenwerking die gedragen wordt door de burgers. De EU is het beleidsniveau voor uitdagingen die te groot zijn voor één land.

De N-VA wil een sterker Europa voor méér jobs, méér veiligheid en een beter migratiebeleid. De interne markt en de euro hebben ons geen windeieren gelegd. Onze Vlaamse bedrijven kunnen in sneltempo de Europese markt veroveren. En als consument kunnen we dankzij de EU grenzenloos shoppen.

De EU moet niet over alles beslissen. We kiezen voor een Europa waar lidstaten kunnen beslissen wat ze wel en niet samen doen. Niet omdat het moet, maar omdat ze het willen. Een Verenigde Staten van Europa is géén goed idee. De EU mag nooit uitgroeien tot een superstaat. De Unie moet groeien van onderuit en mag niet van bovenaf worden opgelegd.

De Europese lidstaten moeten hun identiteit bewaren. We willen een Europa waar Vlaanderen mee aan de tafel zit.

Een uitbreiding van de EU is niet aan de orde. Dit Turkije heeft geen plaats in de EU.