Europees beleid

Europees beleid

De N-VA is een eurorealistische partij. We pleiten voor een haalbare en gedragen Europese samenwerking, die geworteld is bij de burgers. Het gaat niet om meer of minder Europa. Wel Europese toegevoegde waarde en subsidiariteit vormen onze leidraad. Als de Unie haar optreden doeltreffender maakt, dan is haar optreden gerechtvaardigd.

We willen een sterk Europa voor meer jobs, veiligheid en migratie. Het verdiepen van de interne markt en volmaken van de digitale ééngemaakte markt zijn een topprioriteit. Het Europese niveau is goed geplaatst om de strijd aan te gaan tegen het terrorisme, mensensmokkel en de cybercriminaliteit. De Unie is een belangrijke schakel in een kordaat asiel en migratiebeleid.

Belastingen en sociale zekerheid blijven in handen van de lidstaten zelf. Zo kunnen de democratisch aangestelde regeringen zelf een aangepast beleid voeren in de lidstaten. 

Lees meer overEuropa