Financiën en fiscaliteit

Financiën en fiscaliteit

Voor de N-VA is de grens bereikt. De inkomsten van de overheid zijn de voorbije jaren gestegen tot ongekende hoogtes. Die torenhoge belastingen vallen vooral ten laste van wie werkt, spaart en onderneemt. Dat moet stoppen.

Te veel belastingen vernietigen jobs en ontmoedigen ondernemers om risico’s te nemen. Daarom moeten zowel de personenbelasting, de sociale bijdragen als de vennootschapsbelasting naar omlaag. 

Een land kan alleen welvarend zijn als de inkomsten en uitgaven van de overheid in evenwicht zijn. Een overheid die geld leent voor lopende uitgaven, schuift de problemen door naar de volgende generatie.

Wanneer we structureel willen besparen, zullen we ook naar de structuren moeten kijken. Lagere belastingen invoeren wordt makkelijker wanneer Vlaanderen zelf bevoegd wordt voor zijn fiscaliteit. Een groot deel van de Vlaamse ontvangsten vloeit vandaag rechtstreeks of onrechtstreeks naar het zuiden van het land. Geen wonder dat de Franstaligen reserves maken bij de Vlaamse eis voor minder belastingen.