Gezondheidszorg en welzijn

Gezondheidszorg en welzijn

Onze bevolking veroudert snel. Minder mensen dragen bij aan het systeem, terwijl de groep mensen die meer zorgen nodig heeft, groeit. Doen we niets, dan wordt de factuur binnenkort onbetaalbaar. En dan verliezen we allemaal. 

Ziekenfondsen, ziekenhuizen, de farma-industrie, dokters en patiënten: Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen.

België is koploper in belastingen, maar laat tegelijk veel mensen in nood in de kou staan. Gehandicapten, bejaarden, probleemjongeren: meer en meer mensen worden aan hun lot overgelaten. Onaanvaardbaar in een samenleving die zichzelf beschaafd noemt. 

De Vlaamse en Waalse kijk op gezondheidszorg is compleet verschillend. Zo kiezen Vlamingen veel meer voor de huisarts en voor preventie, terwijl Wallonië sneller kiest voor het duurdere ziekenhuis. De gezondheidszorg hevelen we dus best volledig over naar de deelstaten.