Jongeren

Jongeren

Jongeren zijn de toekomst van Vlaanderen. We moeten hen dan ook alle kansen geven om zich te kunnen ontplooien en op te groeien in een warme omgeving. Daarnaast hebben jongeren een broertje dood aan betutteling: ze willen zelf hun keuzes maken. Hiertegenover staat wel dat ze enige verantwoordelijkheid moeten opnemen voor hun acties.

We willen jongeren de nodige ruimte geven om jong te kunnen zijn. Dit gaat in eerste instantie over fysieke ruimte: voldoende toegankelijke en aantrekkelijke openbare ruimtes, groene speelzones en –bossen in alle provincies, bivakplaatsen en duurzame jeugdlokalen en –infrastructuur (jeugdhuizen, jeugdlokalen, sportterreinen, speelpleinen, fuifzalen…). Ook veilig van en naar deze ontmoetingsplaatsen gaan, is een belangrijke beleidsuitdaging.

Helaas hebben niet alle jongeren het even makkelijk. Soms kunnen ouders hun opvoedingsverantwoordelijkheden niet opnemen. Vandaar dat kwetsbare groepen, zoals kinderen in een verontrustende opvoedingssituatie en wezen, bijzondere aandacht verdienen. Dankzij de N-VA is er eindelijk een statuut voor pleegouders en werd pleegzorg uitgebreid naar 25 jaar, zodat deze jongeren ook hun hogere studies kunnen afmaken binnen hun pleeggezin. We willen ervoor zorgen dat ook kinderen die het minder getroffen hebben terechtkunnen in een warm gezin. Vandaar dat we sterk inzetten op integrale jeugdhulp, pleegzorg en adoptie. In ons gezinsbeleid stellen we het belang van het kind voorop.

Lees meer overMinderjarigen