Klimaat

Klimaat

De N-VA steunt de uitbouw van een Vlaams klimaatplan. Dat moet de uitstoot van broeikasgassen flink terugdringen. Tegelijk investeren we verder in groene energie. Vlaanderen moet de Europese klimaatdoelstellingen sneller bereiken.

Maar het is evenzeer belangrijk dat het klimaatbeleid rekening houdt met de concurrentiekracht van onze industrie ten aanzien van buitenlandse bedrijven.

Meer aandacht voor een goede isolatie in nieuwbouw en renovatie is cruciaal als we het energiegebruik en de CO²-uitstoot willen doen dalen. Minder energie verbruiken heeft immers alleen maar voordelen. Het verlaagt de stookkosten en vermindert de uitstoot van CO²

Ook inzake mobiliteit hebben we nog een belangrijke bijdrage te leveren om de CO²-uitstoot te laten dalen.

 

Lees meer overMilieu en klimaat