Leefmilieu

Leefmilieu

Regelmatig zien we de groeiende milieudruk op onze leefomgeving: de slechte waterkwaliteit door overbemesting en pesticiden, fijn stof in grootsteden en langs verkeersassen, het toenemende overstromingsgevaar door onvoldoende ruimte voor de waterberging van onze rivieren, …

Een gezond leefmilieu is essentieel voor onze samenleving. Kinderen en ouderen zijn vaak de eerste slachtoffers van milieuvervuiling. Er is op veel vlakken al grote vooruitgang geboekt, maar we moeten de inspanningen volhouden en waar nodig opdrijven.

Lees meer overMilieu en klimaat