Migratie

Migratie

De N-VA kiest voor een positief migratiebeleid en zet daarom in de eerste plaats in op arbeids- en kennismigratie. Want migranten die hier komen werken of studeren, leveren een actieve bijdrage aan onze samenleving.

De N-VA wil de arbeidsmarkt meer toegankelijk maken voor hooggeschoolde of gegeerde internationale technische profielen. Vandaag worden zij nog met te veel administratieve hordes geconfronteerd. Dat zijn gemiste kansen. Want ze vullen knelpuntberoepen op en maken onze economie competitiever.

De N-VA pleit er ook voor om buitenlandse studenten die hier studeren eenvoudiger toegang te geven tot de arbeidsmarkt. Zo plukken we de economische vruchten van onderwijsinvesteringen. Helaas komen te veel migranten ons land in via een passief migratiekanaal (asiel, gezinshereniging of regularisatie). Al te vaak belanden die mensen in de werkloosheid. Daardoor is het evenwicht tussen actieve en passieve migratie volledig verstoord. Door te focussen op actieve immigratie wil De N-VA wil dat evenwicht herstellen en bewaken.