Privacy

Privacy

De doorbraak van nieuwe technologieën heeft onze samenleving sterk veranderd. Deze technologieën zijn zowel de vriend als de vijand van ons veiligheidsbeleid. De overheid zal, als eerste behoeder van de veiligheid, de leiding moeten nemen in deze disruptieve beweging. Anders dreigen criminele netwerken de bovenhand te halen of misnoegde burgers het recht in eigen handen te nemen in een context waarbij technologische middelen in verkeerde handen grote chaos kunnen veroorzaken.

Bij het kijken naar hoe technologische innovatie ons leven veiliger kan maken, zal hoe dan ook steeds een afweging moeten worden gemaakt tussen het recht op veiligheid (wat het hoogste mensenrecht is) en het recht op privacy. Deze balans moet goed in de gaten worden gehouden bij het nemen van maatregelen.

Het gebruik van vingerafdrukken kan voor de N-VA bijvoorbeeld slechts mits daarbij het nodige respect voor de privacy in acht wordt genomen én mits het voldoende proportioneel gebeurt: de middelen moeten evenredig zijn aan het doel. En dat doel is in de eerste plaats criminaliteit zoals identiteitsfraude bestrijden. Voor de N-VA kan een algemene databank van vingerafdrukken een meerwaarde bieden in ons veiligheidsbeleid. Dit is een praktijk die ook door andere landen zoals de VS wordt toegepast en waarvan het bewijs werd geleverd dat de oplossingsgraad van criminaliteit er exponentieel door stijgt. Het inbouwen van waarborgen is uiteraard onontbeerlijk. Zo moet er streng worden toegekeken op wie van dat systeem gebruik mag maken en voor welke doeleinden het gebruikt wordt.