Senioren

Senioren

De vraag naar hulp- en dienstverlening voor senioren zal in de toekomst fors toenemen. Door de stijgende welvaart en de betere medische kennis leven mensen immers langer. In 2016 zullen meer dan 2 miljoen mensen in Vlaanderen ouder zijn dan 55 jaar. 

Het seniorenbeleid moet inspelen op deze evolutie. We mogen ons niet beperken tot een voorzieningenbeleid. De woon-, leef- en zorgbehoeften van senioren zijn veranderd. Senioren zijn actief, opgeleid en goed geïnformeerd. Meer dan twee op drie 80-plussers zijn volledig zelfredzaam. 

Het nieuwe seniorenbeleid moet ouderen in onze samenleving waarderen en versterken; niet betuttelen. De senioren zijn een volwaardige partner in de zorg, geen voorwerp van de zorg. 

Het traditionele aanbod-gestuurde hulpverleningsmodel moet vervangen worden door een moderner model, dat vertrekt vanuit de kracht van senioren binnen hun sociale omgeving.

Lees meer overOuderenzorg