Veiligheid en justitie

Veiligheid en justitie

In een veilige gemeenschap floreren vrijheid en vertrouwen. Dat het veiligheidsbeleid in dit land jarenlang verwaarloosd werd, is dan ook onbegrijpelijk.  

De regering-Michel maakte komaf met dit laissez-fairebeleid en zette een kordaat en doordacht veiligheidsbeleid op de sporen. Met een gezond evenwicht tussen het recht op veiligheid en andere fundamentele rechten, zoals de bescherming van het privéleven.

Maar veiligheidsbeleid gaat over meer dan alleen middelen. Het vereist een ‘cultuur’ waarin ook burgers zich ervan bewust zijn dat zij hun steentje kunnen en moeten bijdragen aan een veilige samenleving.

Niemand kan honderd procent veiligheid garanderen. Maar de aanzienlijk daling van de criminaliteitscijfers de laatste jaren geeft de N-VA het vertrouwen om op de ingeslagen weg verder te gaan.