Werken

Werken

Wie werkt, moet daarvoor beloond worden. Daarom moeten de lasten op arbeid dringend omlaag. 

Meer mensen aan het werk is ook goed voor de staatskas. Het betekent extra inkomsten voor de staat en minder uitgaven voor de sociale zekerheid.