Anneleen Van Bossuyt

Kamerlid

Anneleen Van Bossuyt (°1980) is geboren en getogen in Gent. Ze is juriste, mama van twee, fractievoorzitter voor de N-VA in Gent en Kamerlid.

Anneleen studeerde Europees recht in Gent en Rennes (Frankrijk), en ging daarna aan de slag als assistent bij het Europees Instituut van de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. In 2010 maakte ze de overstap naar de studiedienst van de N-VA, waar ze het Europese beleid opvolgde. Vanuit haar ervaring was ze nauw betrokken bij de voorbereidingen van het confederalismecongres en bij de federale regeringsonderhandelingen in 2014.

Stempel gedrukt in Europa
In 2014 besloot Anneleen de overstap naar de actieve politiek te maken en werd ze, als opvolger van Louis Ide, Europees Parlementslid. De Europese N-VA-delegatie sprong toen van één naar vier zetels en kon zo haar stempel drukken op het Europese beleid. Anneleen was actief in de commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en in de commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE). Daarin focuste ze op betere regelgeving, ondernemerschap, consumentenbescherming, de digitale interne markt, innovatie- en onderzoeksbeleid en energiebeleid. Vanwege haar puike parlementaire prestaties werd ze door VoteWatch uitgeroepen tot Belg met de meeste invloed op het Europese digitale en telecombeleid. In 2017 werd Anneleen voorzitter van de IMCO-commissie. Daarmee werd ze de eerste Vlaamse voorzitster van een vaste parlementaire commissie en de jongste vrouw ooit.

Haalbare klimaatoplossingen en consumentenbescherming
In 2019 werd Anneleen als lijsttrekker voor Oost-Vlaanderen verkozen tot Kamerlid. Ze zetelt in de commissies Bedrijfsleven en Buitenlandse Zaken. Daar zet ze zich onder andere in voor haalbare en betaalbare oplossingen voor de klimaatverandering en waakt ze over de rechten van de consument. Verder houdt ze de Europese beleidsvorming nauw in het oog en pleit ze ervoor dat Vlaanderen in het buitenlands beleid de plaats krijgt waar het recht op heeft, zowel op Europees als op internationaal niveau.