Bert Maertens

Vlaams volksvertegenwoordiger

Een vroege keuze voor de politiek

Bert (°1981) startte zijn professionele loopbaan na zijn studies (licentiaat Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent en master in Overheidsmanagement en Beleid aan de KU Leuven) in september 2004 op het kabinet van toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois. Hij werkte er aanvankelijk als medewerker voor het beleidsdomein Bestuurszaken, later als communicatiemedewerker. Na het ontslag van Geert Bourgeois als Vlaams minister, in september 2008, werkte hij als parlementair medewerker in het Vlaams Parlement. Vanaf juli 2009 tot aan zijn eedaflegging in de Kamer van volksvertegenwoordigers, op 20 juli 2010, was Bert woordvoerder van Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois.

Lokale betrokkenheid als basis

Voor Bert was maatschappelijk engagement een vroege roeping. Hij was scoutsleider, voorzitter van de Izegemse jeugdraad en van de commissie Speelpleinwerking. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd hij vanop de vierde plaats voor het eerst verkozen. In 2012 kon hij dit succes verzilveren. Met Bert als lijsttrekker won de N-VA met verve de verkiezingen en trad de partij toe tot de bestuursmeerderheid. In januari 2013 werd Bert burgemeester van Izegem. In oktober 2018 gaven de Izegemnaars hem opnieuw massaal hun vertrouwen.

De roep van de nationale politiek

In 2009 nam Bert voor het eerst deel aan de parlementsverkiezingen. Vanop de 20ste plaats steunde hij de West-Vlaamse N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement.

Bij de federale verkiezingen van 2010 was Bert eerste opvolger op de Kamerlijst. De N-VA behaalde overal in Vlaanderen een onverhoopt sterk resultaat. In West-Vlaanderen werd de N-VA met 24 procent de grootste partij, goed voor vier zetels in de Kamer. Lijsttrekker Geert Bourgeois bleef na de fantastische verkiezingsoverwinning van de N-VA Vlaams viceminister-president. Daardoor kon Bert een nieuwe stap zetten in zijn nog jonge politieke carrière en werd hij lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hij was er onder meer actief in de commissie Defensie.

In 2014, na de 'moeder van alle verkiezingen', mocht Bert op 25 juli de eed afleggen als Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij was ondervoorzitter van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering en Stedenbeleid en zetelde in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 was Bert lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen. Met 28.250 voorkeursstemmen achter zijn naam blijft Bert de West-Vlaamse dossiers aankaarten in Brussel.

Leven naast de politiek

Bert spendeert zijn vrije tijd zoveel mogelijk met zijn dochtertje Nel. Als er nog wat tijd over is, dan is het vooral koning voetbal die zijn vrije tijd domineert. Een koersfiets en loopschoenen staan veel te vaak zonder succes op hem te wachten... Maar daar belooft hij dringend verandering in te brengen!