Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van het partijbestuur. Het neemt beslissingen betreffende de organisatie en de werking van de partij en coördineert de werking van de diensten van het partijsecretariaat en de parlementaire fracties. Wekelijks vergadert het dagelijks bestuur en overlegt het met de fractievoorzitters van Kamer, Senaat en Vlaams parlement.