Gilles Verstraeten

Brussels parlementslid

Gilles Verstraeten studeerde rechten in Kortrijk, Leuven en Brussel. Gilles werd tijdens zijn tienerjaren al verliefd op de hoofdstad in al haar facetten. Hij besloot er zich te vestigen. Gilles vatte zijn professionele leven aan als medewerker in het Europees Parlement, maar besloot na tweeëneenhalf jaar dat hij zich voor zijn aangenomen thuisstad wou engageren. Daarom werd hij lid van de N-VA. Al snel vervoegde hij de N-VA-fractie in het Brussels Parlement als beleidsmedewerker. Daar zette hij zich onder andere in op dossiers rond leefmilieu, sociale zaken, onderwijs en tweetaligheid. Hij besloot uiteindelijk ook op de voorgrond te treden, stelde zich kandidaat voor de verkiezingen van 2018 en 2019, werd eerst verkozen als gemeenteraadslid in Anderlecht en als Brussels Parlementslid in mei 2019.

Brusselse uitdagingen

Als inwoner van Kuregem ziet Gilles dagelijks de uitdagingen waar zijn stad mee te maken krijgt: jeugdwerkloosheid, armoede, een gebrek aan sociale cohesie... Daarom engageert hij zich in het Brussels Parlement rond thema’s als sociale zaken, Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering , werk en economie. Daarnaast is hij ook voorzitter van de Commissie Onderwijs in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.