Marius Meremans

Vlaams volksvertegenwoordiger

Marius Meremans (°1967) is geboren en getogen in Dendermonde, gehuwd met Sabine De Wolf en vader van drie ‘barbaren’: Johannes, Michiel en Lucas. Aan Sint-Thomas Brussel studeerde hij af als regent Frans, Engels, geschiedenis en Latijn. Marius was speelpleinmonitor en tien jaar lang actief speler bij de Dendermondse Rugbyclub, tot in hoogste divisie. Door blessures moest hij noodgedwongen met rugby stoppen.

Van jongs af aan interesse in de politiek

Thuis werd er over politiek gepraat, maar Marius’ ouders vertelden hem nooit op welke partij ze stemden – dat bleef taboe. Als twaalfjarige keek hij al graag naar de heftige debatten in ‘Ieder zijn waarheid’ met journalist Jan Schodts.  

Door toedoen van een aantal Vlaamsgezinde klasgenoten begon Marius te lezen over de Vlaamse Beweging. Hij was zelfs een tijdje redactielid van een scholierentijdschriftje ‘De Vlaamse Vlagge’. Op zijn 18de legde Marius bewust alle partijprogramma’s naast elkaar en de keuze was snel gemaakt: hij ging voluit voor de idealen van de Volksunie.

Van de Volksunie naar de N-VA

In 1992 werd hij lid van de Volksunie en een paar jaar later van het dagelijks bestuur van Volksuniejongeren. Ondertussen werd Marius OCMW-raadslid en in 1997 gemeenteraadslid voor de VU in Dendermonde. Na de oprichting van de N-VA op de eerste rij mee te maken, zette Marius zich als arrondissementeel voorzitter in voor de partij in de moeilijke beginjaren van de N-VA.

In 2007 werd Marius schepen in Dendermonde. In 2013 volde hij Lieven De Handschutter op in het Vlaams Parlement. Marius legde zich toe op cultuur, binnenlands bestuur, integratie en Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering en toerisme. Ook de regionale dossiers trokken zijn aandacht, zoals de waterbeheersing in de Denderstreek.

Hij is nog steeds actief betrokken bij het lokale parochiale leven, als bestuurslid bij KWB en als vader van drie Chiro-jongens.

Samen werken aan een eigen toekomst voor Vlaanderen

Net zoals de Catalanen en de Schotten heeft elk volk het recht zijn eigen toekomst te bepalen, vindt Marius. Je doet dat niet los van de wereld, maar samen met anderen in een internationale context – sociaal bewogen en in het licht van een blijvende emancipatie van de burger. Samen met de N-VA wil hij Vlaanderen vorm geven, zodat het een betere plaats wordt voor onze kinderen en kleinkinderen.