Partijbestuur

Het partijbestuur van de Nieuw-Vlaamse Alliantie is belast met de uitvoering van de beslissingen van de partijraad en met de dagelijkse leiding van de partij. Het volgt de politieke ontwikkelingen van nabij. In beginsel vergadert het partijbestuur elke week.