Partijraad

De partijraad is, na het algemeen ledencongres, het hoogste orgaan van de partij en bepaalt meteen ook de krachtlijnen van de werking van de N-VA. De partijraad is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de arrondissementele besturen, de nationale mandatarissen, de gedeputeerden, de provinciale fractievoorzitters, de (aftredende) leden van het partijbestuur, de aftredende leden van het bureau van de partijraad en de vertegenwoordigers van Jong N-VA. Daarnaast kan de partijraad ook 10 leden met stemrecht coöpteren. De partijraad kiest, uit eigen leden, de algemeen secretaris, de twee ondervoorzitters, de penningmeester en de overige leden van het partijbestuur. In beginsel vergadert de partijraad om de maand.

Het bureau van de partijraad vormt het bestuur van de partijraad. De partijraad stelt ook enkele commissies aan. De belangrijkste ervan zijn het comité van toezicht en de statutencommissie:

  • het comité van toezicht houdt toezicht op de beslissingen van het partijbestuur inzake de administratieve coördinatie en het personeelsbeleid, het beheer van propaganda, het pers- en mediabeleid, de begroting, de rekeningen en de beheersaangelegenheden van de partijdiensten
  • de statutencommissie waakt over de toepassing van de partijstatuten.