Wilfried Vandaele

Fractievoorzitter Vlaams Parlement

Wilfried Vandaele is geboren in Brugge en studeerde Germaanse Filologie aan de Universiteit Gent. Daar haalde hij ook de diploma’s van licentiaat in de Pers- en Communicatiewetenschappen en van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs. Wilfried is getrouwd met Hilde Vanroose en vader van Joris en Bart.

Vlaams-Nederlandse samenwerking

In 1984 werd hij algemeen secretaris van de Stichting Algemeen-Nederlands Congres (ANC), een overlegplatform van Nederlandse en Vlaamse verenigingen en instellingen. Vandaele was er onder meer initiatiefnemer van ‘Buren’, een databank met een informatieblad voor grensoverschrijdende activiteiten.

In 1994 werd Wilfried communicatieverantwoordelijke en woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij. Hij werkte ook een milieu-educatief pakket uit voor lager en middelbaar onderwijs. Het project werd, op vraag van de Europese Commissie, vertaald naar 10 talen en verspreid in 14 landen.

In 1998 benoemde de Vlaamse Regering Wilfried als eerste algemeen secretaris van de commissie voor het nieuwe Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. Dat leidde tot de oprichting van het Nederlands-Vlaams Centrum voor Europa 'de Buren' in Brussel. Wilfried schreef enkele boeken en vele artikelen en gaf tientallen lezingen en gastcolleges in Nederland en Vlaanderen.
Voor zijn inzet op het gebied van internationale samenwerking kreeg hij in 1995 de titel van ‘Europees Eresenator’ van de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa. In 1996 verleende de Nederlandse Koningin Beatrix hem de titel van Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Actief in De Haan én Brussel

Wilfried werd in 1979 actief in de Volksunie. Op gemeentelijk vlak was hij in 1982 mede-oprichter van de lijst ‘De Haan 2000’ (later ‘Samen’). Sinds 1988 is hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter in De Haan. Van 2006 tot en met 2012 was hij schepen in De Haan.

Intussen was Wilfried in 1994 ook provincieraadslid - en later fractievoorzitter –geworden voor de VU (later N-VA) in West-Vlaanderen. Op 13 juli 2009 legde hij de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. In het Vlaams Parlement is hij lid van de commissie Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu, Onroerend Erfgoed en van de commissie Cultuur, Sport, Jeugd en Media. Tevens is hij ondervoorzitter van de interparlementaire commissie voor de Nederlandse Taalunie.

Op 9 januari 2013 werd Wilfried gemeenschapssenator. In de Senaat is hij effectief lid van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden en plaatsvervangend lid van de commissie voor de Buitenlandse Zaken en voor de Landsverdediging.